Metro de Barcelona: trenes serie 2000
Metro de Barcelona: trenes serie 2000

Metro de Barcelona: trenes serie 2000

Inicio --> Metro de Barcelona: material móvil --> Serie 2000


Idioma / Language >

Els trens de la sèrie 2000 del Metro de Barcelona representen un capítol crucial en la història del transport públic de la ciutat. Amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992 i l’esperada inauguració de la línia 2, es va encarregar la construcció d’aquesta sèrie innovadora que incorporava avenços tecnològics importants.

Concepció dels trens de la sèrie 2000

El projecte de la sèrie 2000 es va iniciar el 1991 amb l’objectiu de donar servei a la nova línia 2, en el marc de la preparació per als Jocs Olímpics de 1992. La construcció va ser encarregada a un consorci format per CAF, Alstom i ABB Tracción, amb un cost total de 3.100 milions de pessetes. Els 6 trens construïts van ser dissenyats per operar en composicions de tres cotxes, dos motors i un remolc.

La sèrie 2000 va introduir innovacions significatives, com el passadís de circulació Faiveley, que permetia als passatgers moure’s d’un extrem a l’altre del tren sense interrupcions, millorant la distribució del passatge. Això va convertir aquests trens en els primers a Espanya amb un passadís continu i els segons a Europa.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 2000
Tren sèrie 2000 en la seva primera etapa, amb 3 cotxes a la L2, quan Sagrada Família era estació terminal. Arxiu M. Canet

 

Operació del trens sèrie 2000

Tot i que la línia 2 no es va inaugurar fins al 1995, els trens de la sèrie 2000 van començar a operar a la línia 3 el 27 de juliol de 1992. La numeració inicial dels trens era del 2001 al 2024 per als cotxes motors i del 2301 al 2306 per als remolcs.

El 2001, tres trens de la sèrie 2000 es van transferir a la línia 3 per afrontar l'ampliació d'aquesta línia fins a Canyelles. Posteriorment, el 2003, un quart tren també va ser traslladat a la línia 3 per satisfer la demanda en hores punta.

Amb la inauguració del segon tram de la línia 2, de Sagrada Família a La Pau, el 1997, es va crear la sèrie 2100 que era una versió lleugerament modificada de la sèrie 2000.

Als trens de la sèrie 2000 se'ls van afegir dos cotxes motors a cada tren, per així convertir-los en formacions quíntuples, estàndard de la resta de la xarxa.

Característiques tècniques bàsiques

Els trens de la sèrie 2000 mantenien el projecte mecànic de CAF utilitzat en els trens sèrie 3000 i sèrie 4000, però amb equips de nova generació. Els cotxes motors (MA1 i MA2) estaven equipats amb dos bogis bimotores cadascun, mentre que els remolcs utilitzaven bogis sense motor. La velocitat màxima de 90 km/h. En configuració triple, els trens podien transportar 510 passatgers.

Disseny interior

El disseny interior dels trens de la sèrie 2000 va ser encarregat als dissenyadors Miguel Milà i Rafael Montero. Els seients, amb una composició de seient doble amb peu negre, oferien una integració estètica i funcional que millorava l’experiència dels usuaris.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 2000

 

Remodelació i modernització

L'any 2015 va començar la renovació de la meitat de la vida útil de la sèrie 2000.

La remodelació dels trens va comportar la instal·lació de nova tecnologia LED per a la il·luminació interior, la reubicació dels agafadors, i la instal·lació de nous polsadors per a persones amb mobilitat reduïda. També es van implementar sistemes de videovigilància, millores en l’aire condicionat de les cabines de conducció i detectors de presència a la cabina contrària.

Canvis estètics i funcionals

A l'exterior, es va reparar la xapa i es van introduir modificacions estètiques i funcionals com la col·locació de números de tren amb tecnologia LED i indicadors lluminosos laterals. Aquestes millores tenien l’objectiu de modernitzar l’aparença dels trens i augmentar la seva funcionalitat operativa.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 2000
Tren 2000 ja circulant a la L3 amb 5 cotxes, Any 2003.

 

Retirada dels trens de la sèrie 2000

La sèrie 2000 va ser retirada de forma precipitada, abans de temps, degut a la presència d'amiant en la seva construcció. Aquest element, altament cancerígen en cas de manipulació, estava permès quan es van construir aquestes unitats, però es va prohibir poc després. Per aquest motiu els sindicats van exigir la retirada de totes les unitats que tinguessin presència d'amiant de la xarxa de Metro de Barcelona, entre ells les sèrie 2000.

El darrer tren de la sèrie 2000 es va retirar de la circulació el 2024, després de més de 18 milions de quilòmetres recorreguts entre tota la flota. Aquest esdeveniment va marcar la fi d'una era en el transport públic de Barcelona, amb la incorporació progressiva de nous trens de la sèrie 7000 a la línia 3.

La Fundació TMB va preservar tres cotxes de la sèrie 2000 com a part del seu ampli ventall de vehicles històrics. Això hauria de permetre que les futures generacions coneguin i apreciïn els avanços tecnològics i el disseny innovador que van caracteritzar aquests trens.

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS
CODIFICACIÓ
MA: cotxes motors extrems amb cabina.
MB: cotxes motors intermedis sense cabina.
Ri: cotxes remolcs intermedis sense cabina.
 
GENERALS
Unitats construïdes (3 cotxes)6
Anys de recepció1992/1997
Any de retirada2024
Composició original de la unitatMA1-Ri-MA2
Composició actual de la unitatMA1-MB1-Ri-MB2-MA2
Potència total de la unitat2.400 kW
Esforç de tracció nominal continu3.760 kg
Velocitat màxima90 km/h
Velocitat nominal contínua58.5 km/h
Acceleració màxima1.0 m/s²
Desacceleració en servei1.2 m/s²
Desacceleració d'emergència1.3 m/s²
Sistema de frenadaRecuperació, reostàtic i pneumàtic
Tensió d'alimentació1.200 V=
Captació d'energiaLínia aèria rígida
Serveis assignatsViatgers. Línia 2
Constructors principalsCAF, MEINFESA, GEC-ALSTHOM MITSUBISHI ELECTRIC
 
DIMENSIONS I PESOS PRINCIPALS COTXES MOTORS
Longitud total cotxe17.125 mm
Distància entre pivots11.060 mm
Distància entre eixos2.250 mm
Amplada de les caixes2.710 mm
Alçada total3.890 mm
Alçada del terra1.150 mm
Nº de portes per costat i cotxe4 de doble fulla
Amplada total de les portes1.240 mm
Amplada de via1.435 mm
Pes de cada cotxe en buit36.170 kg
Pes de cada cotxe en servei47.025 kg
 
MOTORS DE TRACCIÓ
Nombre de motors per cotxe4
ConstructorMitsubishi Electric
ModelMB-3286-A
Potència150 kW
Pes de cada motor810 kg
 
DIMENSIONS I PESOS PRINCIPALS REMOLCS
Longitud total cotxe17.140 mm
Longitud total cotxe17.140 mm
Distància entre pivots11.720 mm
Distància entre eixos2.250 mm
Amplada de les caixes2.710 mm
Alçada total3.890 mm
Alçada del terra1.150 mm
Nº de portes per costat i cotxe4 de doble fulla
Amplada total de les portes1.240 mm
Amplada de via1.435 mm
Pes de cada cotxe en buit30.170 kg
Pes de cada cotxe en servei42.475 kg
 
PLACES
Places assegudes per cotxe motor MA1 i MA227
Places assegudes per cotxe motor MB1 i MB236
Places de peu per cotxe motor140
Places assegudes remolc36
Places de peu del remolc145
Places assegudes totals (5 cotxes)162
Places de peu totals (5 cotxes)705
Places totals (5 cotxes)867
  
ALTRES CARACTERÍSTIQUES
Senyalització a la cabinaATP i ATO
Aire condicionat
Il·luminació interiorFluorescent
Megafonia
Indicadors lluminosos de propera parada
Aparell de tracció i xocScharfenberg

 

Fotografies dels trens de la sèrie 2000 de Metro de Barcelona

Los trenes de la serie 2000 del Metro de Barcelona representan un capítulo crucial en la historia del transporte público de la ciudad. Con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992 y la esperada inauguración de la línea 2, se encargó la construcción de esta serie innovadora que incorporaba avances tecnológicos importantes.

Concepción de los trenes de la serie 2000

El proyecto de la serie 2000 se inició en 1991 con el objetivo de dar servicio a la nueva línea 2, en el marco de la preparación para los Juegos Olímpicos de 1992. La construcción fue encargada a un consorcio formado por CAF, Alstom y ABB Tracción, con un coste total de 3.100 millones de pesetas. Los 6 trenes construidos fueron diseñados para operar en composiciones de tres coches, dos motores y un remolque.

La serie 2000 introdujo innovaciones significativas, como el pasillo de circulación Faiveley, que permitía a los pasajeros moverse de un extremo a otro del tren sin interrupciones, mejorando la distribución del pasaje. Esto convirtió a estos trenes en los primeros en España con un pasillo continuo y los segundos en Europa.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 2000
Tren serie 2000 en su primera etapa, con 3 coches en la L2, cuando Sagrada Familia era estación terminal. Archivo M. Canet

 

Operación de los trenes serie 2000

Aunque la línea 2 no se inauguró hasta 1995, los trenes de la serie 2000 comenzaron a operar en la línea 3 el 27 de julio de 1992. La numeración inicial de los trenes era del 2001 al 2024 para los coches motores y del 2301 al 2306 para los remolques.

En 2001, tres trenes de la serie 2000 se transfirieron a la línea 3 para afrontar la ampliación de esta línea hasta Canyelles. Posteriormente, en 2003, un cuarto tren también fue trasladado a la línea 3 para satisfacer la demanda en horas punta.

Con la inauguración del segundo tramo de la línea 2, de Sagrada Familia a La Pau, en 1997, se creó la serie 2100 que era una versión ligeramente modificada de la serie 2000.

A los trenes de la serie 2000 se les añadieron dos coches motores a cada tren, para así convertirlos en formaciones quíntuples, estándar del resto de la red.

Características técnicas básicas

Los trenes de la serie 2000 mantenían el proyecto mecánico de CAF utilizado en los trenes serie 3000 y serie 4000, pero con equipos de nueva generación. Los coches motores (MA1 y MA2) estaban equipados con dos bogies bimotores cada uno, mientras que los remolques utilizaban bogies sin motor. La velocidad máxima de 90 km/h. En configuración triple, los trenes podían transportar 510 pasajeros.

Diseño interior

El diseño interior de los trenes de la serie 2000 fue encargado a los diseñadores Miguel Milà y Rafael Montero. Los asientos, con una composición de asiento doble con pie negro, ofrecían una integración estética y funcional que mejoraba la experiencia de los usuarios.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 2000

 

Remodelación y modernización

En 2015 comenzó la renovación de la mitad de la vida útil de la serie 2000.

La remodelación de los trenes comportó la instalación de nueva tecnología LED para la iluminación interior, la reubicación de los asideros, y la instalación de nuevos pulsadores para personas con movilidad reducida. También se implementaron sistemas de videovigilancia, mejoras en el aire acondicionado de las cabinas de conducción y detectores de presencia en la cabina contraria.

Cambios estéticos y funcionales

En el exterior, se reparó la chapa y se introdujeron modificaciones estéticas y funcionales como la colocación de números de tren con tecnología LED e indicadores luminosos laterales. Estas mejoras tenían el objetivo de modernizar la apariencia de los trenes y aumentar su funcionalidad operativa.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 2000
Tren 2000 ya circulando en la L3 con 5 coches, Año 2003.

 

Retirada de los trenes de la serie 2000

La serie 2000 fue retirada de forma precipitada, antes de tiempo, debido a la presencia de amianto en su construcción. Este elemento, altamente cancerígeno en caso de manipulación, estaba permitido cuando se construyeron estas unidades, pero se prohibió poco después. Por este motivo los sindicatos exigieron la retirada de todas las unidades que tuvieran presencia de amianto de la red de Metro de Barcelona, entre ellos la serie 2000.

El último tren de la serie 2000 se retiró de la circulación en 2024, después de más de 18 millones de kilómetros recorridos entre toda la flota. Este evento marcó el fin de una era en el transporte público de Barcelona, con la incorporación progresiva de nuevos trenes de la serie 7000 en la línea 3.

La Fundación TMB preservó tres coches de la serie 2000 como parte de su amplio abanico de vehículos históricos. Esto debería permitir que las futuras generaciones conozcan y aprecien los avances tecnológicos y el diseño innovador que caracterizaron estos trenes.

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
CODIFICACIÓN
MA: coches motores extremos con cabina.
MB: coches motores intermedios sin cabina.
Ri: coches remolques intermedios sin cabina.
 
GENERALES
Unidades construidas (3 coches)6
Años de recepción1992/1997
Año de retirada2024
Composición original de la unidadMA1-Ri-MA2
Composición actual de la unidadMA1-MB1-Ri-MB2-MA2
Potencia total de la unidad2.400 kW
Esfuerzo de tracción nominal contínua3.760 Kg
Velocidad máxima90 Km/h
Velocidad nominal contínua58.5 Km/h
Aceleración máxima1.0 m/s²
Deceleración en servicio1.2 m/s²
Deceleración de emergencia1.3 m/s²
Sistema de frenadoRecuperación, reostático y neumático
Tensión de alimentación1.200 V=
Captación de energíaLínea aérea rígida
Servicios asignadosViajeros. Línea 2
Constructores principalesCAF, MEINFESA, GEC-ALSTHOM MITSUBISHI ELECTRIC
 
DIMENSIONES Y PESOS PRINCIPALES COCHES MOTORES
Longitud total coche17.125 mm
Distancia entre pivotes11.060 mm
Distancia entre ejes2.250 mm
Ancho de las cajas2.710 mm
Altura total3.890 mm
Altura del suelo1.150 mm
Nº de puertas por lado y coche4 de doble hoja
Ancho total de las puertas1.240 mm
Ancho de vía1.435 mm
Peso de cada coche en vacío36.170 Kg
Peso de cada coche en servicio47.025 Kg
 
MOTORES DE TRACCIÓN
Número de motores por coche4
ConstructorMitsubishi Electric
ModeloMB-3286-A
Potencia150 kW
Peso de cada motor810 Kg
 
DIMENSIONES Y PESOS PRINCIPALES REMOLQUES
Longitud total coche17.140 mm
Longitud total coche17.140 mm
Distancia entre pivotes11.720 mm
Distancia entre ejes2.250 mm
Ancho de las cajas2.710 mm
Altura total3.890 mm
Altura del suelo1.150 mm
Nº de puertas por lado y coche4 de doble hoja
Ancho total de las puertas1.240 mm
Ancho de vía1.435 mm
Peso de cada coche en vacío30.170 Kg
Peso de cada coche en servicio42.475 Kg
 
PLAZAS
Plazas sentadas por coche motor MA1 y MA227
Plazas sentadas por coche motor MB1 y MB236
Plazas de pie por coche motor140
Plazas sentadas remolque36
Plazas de pie del remolque145
Plazas sentadas totales (5 coches)162
Plazas de pie totales (5 coches)705
Plazas totales (5 coches)867
  
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Señalización en la cabinaATP y ATO
Aire acondicionado
Iluminación interiorFluorescente
Megafonía
Indicadores luminosos de próxima parada
Aparato de tracción y choqueScharfenberg

 

Fotografías de los trenes de la serie 2000 de Metro de Barcelona

The 2000 series trains of the Barcelona Metro represent a crucial chapter in the city's public transport history. On the occasion of the 1992 Olympic Games and the anticipated inauguration of line 2, the construction of this innovative series was commissioned, incorporating significant technological advancements.

Design of the 2000 Series Trains

The 2000 series project began in 1991 with the objective of serving the new line 2, as part of the preparations for the 1992 Olympic Games. The construction was entrusted to a consortium formed by CAF, Alstom, and ABB Traction, with a total cost of 3.1 billion pesetas. The 6 trains built were designed to operate in three-car compositions, two motor cars and one trailer.

The 2000 series introduced significant innovations, such as the Faiveley gangway, allowing passengers to move from one end of the train to the other without interruptions, improving passenger distribution. This made these trains the first in Spain with a continuous gangway and the second in Europe.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 2000
2000 series train in its early stage, with 3 cars on L2, when Sagrada Família was the terminal station. M. Canet Archive

 

Operation of the 2000 Series Trains

Although line 2 was not inaugurated until 1995, the 2000 series trains began operating on line 3 on July 27, 1992. The initial numbering of the trains was from 2001 to 2024 for the motor cars and from 2301 to 2306 for the trailers.

In 2001, three 2000 series trains were transferred to line 3 to accommodate the extension of this line to Canyelles. Later, in 2003, a fourth train was also transferred to line 3 to meet peak hour demand.

With the inauguration of the second section of line 2, from Sagrada Família to La Pau, in 1997, the 2100 series was created, which was a slightly modified version of the 2000 series.

Two motor cars were added to each 2000 series train, converting them into five-car formations, standard across the rest of the network.

Basic Technical Characteristics

The 2000 series trains maintained the mechanical design of CAF used in the 3000 series and 4000 series trains, but with next-generation equipment. The motor cars (MA1 and MA2) were equipped with two twin-motor bogies each, while the trailers used non-motorized bogies. The maximum speed was 90 km/h. In a triple configuration, the trains could carry 510 passengers.

Interior Design

The interior design of the 2000 series trains was entrusted to designers Miguel Milà and Rafael Montero. The seats, featuring a double seat with a black base, offered an aesthetic and functional integration that improved user experience.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 2000

 

Renovation and Modernization

In 2015, the mid-life renovation of the 2000 series began.

The renovation of the trains included the installation of new LED technology for interior lighting, the repositioning of handrails, and the installation of new buttons for people with reduced mobility. Video surveillance systems, improvements to the air conditioning in the driver's cabins, and presence detectors in the opposite cabin were also implemented.

Aesthetic and Functional Changes

Externally, the bodywork was repaired, and aesthetic and functional modifications such as the installation of train numbers with LED technology and side light indicators were introduced. These improvements aimed to modernize the appearance of the trains and increase their operational functionality.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 2000
2000 series train already running on L3 with 5 cars, Year 2003.

 

Withdrawal of the 2000 Series Trains

The 2000 series was withdrawn prematurely due to the presence of asbestos in their construction. This highly carcinogenic material, allowed at the time these units were built, was banned shortly after. For this reason, the unions demanded the removal of all units containing asbestos from the Barcelona Metro network, including the 2000 series.

The last 2000 series train was retired from circulation in 2024, after more than 18 million kilometers traveled by the entire fleet. This event marked the end of an era in Barcelona's public transport, with the progressive incorporation of new 7000 series trains on line 3.

The TMB Foundation preserved three 2000 series cars as part of its extensive collection of historical vehicles. This should allow future generations to know and appreciate the technological advances and innovative design that characterized these trains.

 

MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS
CODING
MA: end motor cars with cabin.
MB: intermediate motor cars without cabin.
Ri: intermediate trailer cars without cabin.
 
GENERAL
Units built (3 cars)6
Reception years1992/1997
Year of withdrawal2024
Original unit compositionMA1-Ri-MA2
Current unit compositionMA1-MB1-Ri-MB2-MA2
Total unit power2,400 kW
Nominal continuous traction effort3,760 kg
Maximum speed90 km/h
Nominal continuous speed58.5 km/h
Maximum acceleration1.0 m/s²
Service deceleration1.2 m/s²
Emergency deceleration1.3 m/s²
Braking systemRegenerative, rheostatic, and pneumatic
Power supply voltage1,200 V=
Energy collectionRigid overhead line
Assigned servicesPassengers. Line 2
Main constructorsCAF, MEINFESA, GEC-ALSTHOM MITSUBISHI ELECTRIC
 
MAIN DIMENSIONS AND WEIGHTS OF MOTOR CARS
Total car length17,125 mm
Distance between pivots11,060 mm
Wheelbase2,250 mm
Box width2,710 mm
Total height3,890 mm
Floor height1,150 mm
Number of doors per side and car4 double-leaf doors
Total door width1,240 mm
Track gauge1,435 mm
Empty car weight36,170 kg
Service car weight47,025 kg
 
TRACTION MOTORS
Number of motors per car4
ConstructorMitsubishi Electric
ModelMB-3286-A
Power150 kW
Motor weight810 kg
 
MAIN DIMENSIONS AND WEIGHTS OF TRAILERS
Total car length17,140 mm
Total car length17,140 mm
Distance between pivots11,720 mm
Wheelbase2,250 mm
Box width2,710 mm
Total height3,890 mm
Floor height1,150 mm
Number of doors per side and car4 double-leaf doors
Total door width1,240 mm
Track gauge1,435 mm
Empty car weight30,170 kg
Service car weight42,475 kg
 
SEATING CAPACITY
Seated places per motor car MA1 and MA227
Seated places per motor car MB1 and MB236
Standing places per motor car140
Seated places in trailer36
Standing places in trailer145
Total seated places (5 cars)162
Total standing places (5 cars)705
Total places (5 cars)867
  
OTHER CHARACTERISTICS
Cab signalingATP and ATO
Air conditioningYes
Interior lightingFluorescent
Public address systemYes
Next stop light indicatorsYes
Traction and shock apparatusScharfenberg

 

Photos of the 2000 series trains of the Barcelona Metro