Metro de Barcelona: trenes serie 9000
Metro de Barcelona: trenes serie 9000

Metro de Barcelona: trenes serie 9000

Inicio --> Metro de Barcelona: material móvil --> Serie 9000


Idioma / Language >

Els trens de la sèrie 9000 van ser construïts a la factoria que disposa Alstom a Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona). Els 58 trens de la sèrie 9000 formen part de la línia de trens METROPOLIS d'Alstom, també utilitzada en altres xarxes del món com Santo Domingo, Guadalajara (Mèxic) i Lima

 

Metro de Barcelona: trens sèrie 9000
Maqueta prototip de la sèrie 9000, realitzada per Alstom. Com es pot veure, alguns detalls com els fars van canviar en el disseny definitiu. Cotxeres de TMB (El Triangle), 24 de febrer de 2007.

 

Metro de Barcelona: trens sèrie 9000
Unitat 9000 acabada de rebre, encara amb els indicatius de fàbrica. Cotxeres de TMB (El Triangle), 24 de febrer de 2007.

 

Primers serveis dels trens sèrie 9000 de TMB

Els trens de la sèrie 9000 inicialment, havien de prestar servei a la línia 9 (d'aquí, en part, l'elecció del 9000 com a número de sèrie). No obstant això, els retards i aturades en les obres de construcció de la L9 derivats de la manca de finançament, van fer que els trens arribessin molt abans que la L9 i L10 estiguessin en funcionament.

D'aquesta manera, dels 58 trens totals, 39 d'ells estan adaptats a la circulació convencional (amb cabina) apta per a la majoria de línies, mentre que els 19 restants no disposen de cabina i es reserven exclusivament per a les línies automàtiques (L9 i L10).

Resum cronològic

 • Desembre de 2002: l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) encarrega 50 trens de la sèrie 9000 per a les futures L9 i L10.
 • Juny de 2006: arriba la primera unitat a Metro de Barcelona per començar la realització de proves. Pertany al primer lot de 50 unitats.
 • 28 de setembre de 2006: entra en servei comercial el primer tren, concretament a la L2.
 • 7 de gener de 2008: circula el primer 9000 amb passatgers a la L4.
 • 2015-2016: arribada del segon lot, compost per 6 unitats
 • 12 de novembre de 2019: arriba la primera de les 2 unitats pertanyents al tercer lot, del tipus convencional amb cabina.

 

Cotxeres de TMB (El Triangle), 24 de febrer de 2007.
Unitat 9000 en servei a la L4. Agost de 2009.

 

Disseny i construcció de la sèrie 9000

Els trens de la sèrie 9000 estaven dissenyats inicialment per a les L9 i L10, línies totalment automàtiques sense conductor. Per això, no disposaven de cabina de conducció, sinó tan sols d'un parabrisa davanter amb visió des del compartiment de viatgers. En haver-se d'utilitzar en altres línies com la L2 i la L4 (línies amb conducció automàtica però assistida per maquinista), se'ls va acoblar una cabina de conducció sencera.

Les unitats dedicades a donar servei a les L9 i L10, ja es van lliurar sense cabina de conducció, amb rampa d'evacuació frontal i totalment automàtics.

En resum, tenim que la sèrie 9000 està conformada per un lot inicial principal, més dos lots d'ampliació posteriors, de la següent manera:

 • Primer lot: 50 trens de 5 cotxes. 34 amb cabines als extrems i 16 sense cabines
 • Segon lot: 6 trens de 5 cotxes.
 • Tercer lot: 2 trens de 5 cotxes amb cabina.

 

Metro de Barcelona: trens sèrie 9000
Unitat adscrita a les línies automàtiques L9/L10. Es diferencien de les altres línies pel fet que no disposen de cabina. En lloc d'això, hi ha un frontal abatible usat com a sortida d'emergència mitjançant una rampa, a més d'un pupitre escamotejable per a control manual puntual. TMB cotxeres de Can Zam, any 2021.

 

Cabina metro de Barcelona: trens sèrie 9000
Interior d'un sèrie 9000 automàtic sense cabina. En aquest cas veiem desplegat el pupitre d'emergència per a control manual puntual, normalment ocult al públic. TMB cotxeres de Can Zam, any 2021.

 

Interiorisme i caixa

L'interiorisme és pràcticament el mateix que els de les sèrie 5000 i sèrie 6000, tot i que aquests van ser fabricats per CAF.

A diferència de la resta de sèries, els trens de la sèrie 9000, disposen d'uns indicadors lluminosos, a sobre de les portes, a la part interior, per avisar quan una porta es troba fora de servei.

A l'interior, disposen de diverses pantalles de 17" a la part central de cada cotxe, que permeten l'emissió de vídeos pregravats i informació bàsica de la propera estació. Aquest sistema de vídeo (innovador per a l'època) va funcionar de manera pèssima des del primer moment en què es van rebre els trens i fins molts anys després.

Els trens també disposen, d'origen, d'un sistema intern i extern de videovigilància mitjançant càmeres. Igualment, disposen de megafonia, aire condicionat i indicadors de situació a la línia mitjançant "termòmetres" led a sobre de la meitat de les portes.

Quant a les portes, estan col·locades entre elles a la distància estandarditzada que permet el tancament d'andanes, recomanable en el cas de línies automàtiques.

 

Metro de Barcelona: trens sèrie 9000
Interior de la sèrie 9000. Any 2009, L4.

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS
CODIFICACIÓ
MA: cotxes motors extrems amb cabina.
MB: cotxes motors intermedis sense cabina.
Ri: cotxes remolcs intermedis sense cabina.
GENERALS
Línia on presta serveiL2 / L4 / L9 / L10
Unitats construïdes total (5 cotxes)58 (290 coches)
Anys de recepció2006 a 2019
Composició de la unitatMA1-MB1-Ri-MB2-MA2
Potència total de la unitat2.700 kW
Esforç de tracció nominal continu3.760 Kg
Velocitat màxima80 Km/h
Velocitat nominal contínua58,5 Km/h
Acceleració màxima1.0 m/s2
Deceleració en servei1.2 m/s2
Deceleració d'emergència1.3 m/s2
ConstructorCAF, Mitsubishi
RodesMonobloc insonoritzades
FrensDe disc, un per eix
 
DIMENSIONS I PESOS PRINCIPALS COTXES
Longitud total cotxe17.140 mm
Longitud entre topalls86.170 mm
Distància entre pivots11.720 mm
Distància entre eixos2.250 mm
Amplada de les caixes2.710 mm
Alçada del terra1.150 mm
Alçada del vehicle3.845 mm
Amplada exterior a la cintura2.710 mm
Nº de portes per costat i cotxe4, equidistants al llarg del tren
Pes de cada cotxe32 Tm
Amplada total de les portes1.300 mm
Amplada de via1.435 mm
 
MOTORS DE TRACCIÓ
Equip de traccióVVVF format per IGBTs de tipus directe
Nombre de motors per cotxe4, trifàsics de corrent altern tipus 1TB 1918-0GA03
ConstructorCAF
ModelOnix 1.500 VVVF per IGBTs 3.300
Potència total2.700 kW
 
PLACES
Places assegudes per unitat de tren (5 cotxes)108 + 4PMR
Places de peu totals (5 cotxes)1.005
Places totals (5 cotxes)1.117
Zona per a ubicació de bicicletes
 
ALTRES CARACTERÍSTIQUES
Alimentació(Vcc. catenària): 1.500
Senyalització a la cabinaATP i ATO
Aire condicionat
Il·luminació interiorFluorescent
Megafonia
Indicadors lluminosos de propera parada
Aparell de tracció i xocScharfenberg
Videovigilància
Pantalles de televisióSí, 3 per cotxe
Sistema d'informació al viatger
Cabina (en els cotxes amb cabina sencera)Desmuntable per a transformació a conducció automàtica sense conductor

 

Fotos de la sèrie 9000 del Metro de Barcelona

Los trenes de la serie 9000 fueron construidos en la factoría que dispone Alstom en Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona). Los 58 trenes de la serie 9000, forman parte de la línea de trenes METROPOLIS de Alstom, también utilizada en otras redes del mundo como Santo Domingo, Guadalajara (México) y Lima

 

Metro de Barcelona: trenes serie 9000
Maqueta prototipo de la serie 9000, realizada por Alstom. Como se puede ver, algunos detalles como los faros cambiaron en el diseño definitivo. Cocheras de TMB (El Triangle), 24 febrero 2007.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 9000
Unidad 9000 recién recibida, aún con los indicativos de fábrica. Cocheras de TMB (El Triangle), 24 febrero 2007.

 

Primeros servicios de los trenes serie 9000 de TMB

Los trenes de la serie 9000 inicialmente, tenían que prestar servicio a la línea 9 (de ahí, en parte, la elección del 9000 como número de serie). No obstante, los retrasos y parones en las obras de construcción de la L9 derivados de la falta de financiación, hicieron que los trenes llegasen mucho antes de que la L9 y L10 estuvieran en funcionamiento.

De esta manera, de los 58 trenes totales, 39 de ellos están adaptados a la circulación convencional (con cabina) apta para la mayoría de líneas, mientras que los 19 restantes no disponen de cabina y se reservan exclusivamente para las líneas automáticas (L9 y L10).

Resumen cronológico

 • Diciembre de 2002: la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) encarga 50 trenes de la serie 9000 para las futuras L9 y L10.
 • Junio de 2006: llega la primera unidad a Metro de Barcelona para empezar la realización de pruebas. Pertenece al primer lote de 50 unidades.
 • 28 de septiembre de 2006: entra en servicio comercial el primer tren, concretamente en la L2.
 • 7 de enero de 2008: circula el primer 9000 con pasajeros en la L4.
 • 2015-2016: llegada del segundo lote, compuesto por 6 unidades
 • 12 de noviembre 2019: llega la primera de las 2 unidades pertenecientes al tercer lote, del tipo convencional con cabina.

 

 Cocheras de TMB (El Triangle), 24 febrero 2007.
Unidad 9000 en servicio en la L4. Agosto 2009.

 

Diseño y construcción de la serie 9000

Los trenes de la serie 9000 estaban diseñados inicialmente para las L9 y L10, líneas totalmente automáticas sin conductor. Por ello, no disponían de cabina de conducción, sino tan sólo de una luna delantera con visión desde el compartimento de viajeros. Al tener que usarse en otras líneas como la L2 y la L4 (líneas con conducción automática pero asistida por maquinista), se les acopló una cabina de conducción entera.

Las unidades dedicadas a dar servicio a las L9 y L10, ya se entregaron sin cabina de conducción, con rampa de evacuación frontal y totalmente automáticos.

En resumen, tenemos que la serie 9000 está conformada por un lote inicial principal, más dos lotes de ampliación posteriores, de la siguiente manera:

 • Primer lote: 50 trenes de 5 coches. 34 con cabinas en los extremos y 16 sin cabinas
 • Segundo lote: 6 trenes de 5 coches.
 • Tercer lote: 2 trenes de 5 coches con cabina.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 9000
Unidad adscrita a las líneas automáticas L9/L10. Se diferencian de las de las otras líneas en el hecho de que no disponen de cabina. En su lugar, hay un testero abatible usado como salida de emergencia mediante una rampa, además de un pupitre escamoteable para control manual puntual. TMB cocheras de Can Zam, año 2021.

 

Cabina metro de Barcelona: trenes serie 9000
Interior de un serie 9000 automático sin cabina. En este caso vemos desplegado el pupitre de emergencia para control manual puntual, normalmente oculto al público. TMB cocheras de Can Zam, año 2021.

 

Interiorismo y caja

El interiorismo es prácticamente el mismo que los de las serie 5000 i serie 6000, aunque éstos fueran fabricados por CAF.

A diferencia del resto de series, los trenes de la serie 9000, disponen de unos indicadores luminosos, encima de las puertas, en la parte interior, para avisar cuando una puerta se encuentra fuera de servicio.

En el interior, disponen de diversas pantallas de 17" en la parte central de cada coche, que permiten la emisión de vídeos pregrabados e información básica de la próxima estación. Este sistema de vídeo (innovador para la época) funcionó de manera pésima desde el primer momento en que se recibieron los trenes y hasta muchos años después.

Los trenes también disponen, de origen, de un sistema interno y externo de videovigilancia mediante cámaras. Igualmente, disponen de megafonía, aire acondicionado e indicadores de situación en la línea mediante "termómetros" led encima de la mitad de las puertas.

En cuanto a las puertas, están colocadas entre ellas a la distancia estandarizada que permite el cierre de andenes, recomendable en el caso de líneas automáticas.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 9000
Interior de la serie 9000. Año 2009, L4.

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
CODIFICACIÓN
MA: coches motores extremos con cabina.
MB: coches motores intermedios sin cabina.
Ri: coches remolques intermedios sin cabina.
GENERALES
Línea donde presta servicioL2 / L4 / L9 / L10
Unidades construidas total (5 coches)58 (290 coches)
Años de recepción2006 a 2019
Composición de la unidadMA1-MB1-Ri-MB2-MA2
Potencia total de la unidad2.700 kW
Esfuerzo de tracción nominal continuo3.760 Kg
Velocidad máxima80 Km/h
Velocidad nominal continua58,5 Km/h
Aceleración máxima1.0 m/s2
Deceleración en servicio1.2 m/s2
Deceleración de emergencia1.3 m/s2
ConstructorCAF, Mitsubishi
RuedasMonobloque insonorizadas
FrenosDe disco, uno por eje
 
DIMENSIONES Y PESOS PRINCIPALES COCHES
Longitud total coche17.140 mm
Longitud entre topes86.170 mm
Distancia entre pivotes11.720 mm
Distancia entre ejes2.250 mm
Anchura de las cajas2.710 mm
Altura del suelo1.150 mm
Altura del vehículo3.845 mm
Anchura exterior a la cintura2.710 mm
Nº de puertas por lado y coche4, equidistantes a lo largo del tren
Peso de cada coche32 Tm
Anchura total de las puertas1.300 mm
Anchura de vía1.435 mm
 
MOTORES DE TRACCIÓN
Equipo de tracciónVVVF formado por IGBTs de tipo directo
Número de motores por coche4, trifásicos de corriente alterna tipo 1TB 1918-0GA03
ConstructorCAF
ModeloOnix 1.500 VVVF por IGBTs 3.300
Potencia total2.700 kW
 
PLAZAS
Plazas sentadas por unidad de tren (5 coches)108 + 4PMR
Plazas de pie totales (5 coches)1.005
Plazas totales (5 coches)1.117
Zona para ubicación de bicicletas
 
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Alimentación(Vcc. catenaria): 1.500
Señalización en la cabinaATP y ATO
Aire acondicionado
Iluminación interiorFluorescente
Megafonía
Indicadores luminosos de próxima parada
Aparato de tracción y choqueScharfenberg
Videovigilancia
Pantallas de televisiónSí, 3 por coche
Sistema de información al viajero
Cabina (en los coches con cabina completa)Desmontable para transformación a conducción automática sin conductor

 

Fotos de la serie 9000 del Metro de Barcelona

The 9000 series trains were built at Alstom's factory in Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona). The 58 trains of the 9000 series are part of Alstom's METROPOLIS train line, also used in other networks around the world such as Santo Domingo, Guadalajara (Mexico), and Lima

 

Metro de Barcelona: 9000 series trains
Prototype model of the 9000 series, made by Alstom. As can be seen, some details like the headlights changed in the final design. TMB depots (El Triangle), February 24, 2007.

 

Metro de Barcelona: 9000 series trains
Newly received 9000 unit, still with factory indicators. TMB depots (El Triangle), February 24, 2007.

 

First services of the 9000 series trains of TMB

The 9000 series trains were initially intended to serve line 9 (hence, in part, the choice of 9000 as the series number). However, delays and stoppages in the construction of L9 due to the lack of funding meant that the trains arrived long before L9 and L10 were operational.

Thus, of the total 58 trains, 39 are adapted for conventional circulation (with cab) suitable for most lines, while the remaining 19 have no cab and are reserved exclusively for automatic lines (L9 and L10).

Chronological summary

 • December 2002: the Barcelona Metropolitan Transport Authority (ATM) orders 50 trains of the 9000 series for the future L9 and L10.
 • June 2006: the first unit arrives at Metro de Barcelona to start testing. It belongs to the first batch of 50 units.
 • September 28, 2006: the first train enters commercial service, specifically on L2.
 • January 7, 2008: the first 9000 runs with passengers on L4.
 • 2015-2016: arrival of the second batch, consisting of 6 units.
 • November 12, 2019: the first of the 2 units of the third batch, of the conventional type with cab, arrives.

 

TMB depots (El Triangle), February 24, 2007.
9000 unit in service on L4. August 2009.

 

Design and construction of the 9000 series

The 9000 series trains were initially designed for L9 and L10, fully automatic driverless lines. Therefore, they did not have a driving cab, but only a front window with a view from the passenger compartment. Having to be used on other lines such as L2 and L4 (lines with automatic driving but assisted by a driver), they were fitted with a complete driving cab.

The units dedicated to serving L9 and L10 were delivered without a driving cab, with a front evacuation ramp and fully automatic.

In summary, the 9000 series is made up of an initial main batch, plus two subsequent expansion batches, as follows:

 • First batch: 50 trains of 5 cars. 34 with cabs at the ends and 16 without cabs
 • Second batch: 6 trains of 5 cars.
 • Third batch: 2 trains of 5 cars with cab.

 

Metro de Barcelona: 9000 series trains
Unit assigned to the automatic lines L9/L10. They differ from those of the other lines in that they have no cab. Instead, there is a folding front used as an emergency exit via a ramp, as well as a retractable console for occasional manual control. TMB depots at Can Zam, 2021.

 

Cab of Barcelona metro: 9000 series trains
Interior of an automatic 9000 series without cab. In this case, the emergency console for occasional manual control is deployed, normally hidden from the public. TMB depots at Can Zam, 2021.

 

Interior and body

The interior design is practically the same as that of the 5000 series and 6000 series, although these were manufactured by CAF.

Unlike other series, the 9000 series trains have luminous indicators above the doors on the inside to warn when a door is out of service.

Inside, they have several 17" screens in the central part of each car, which allow the broadcast of pre-recorded videos and basic information about the next station. This video system (innovative for its time) worked poorly from the moment the trains were received and for many years thereafter.

The trains also have an internal and external video surveillance system with cameras. They also have PA system, air conditioning, and line position indicators through LED "thermometers" above the middle of the doors.

As for the doors, they are placed at a standardized distance that allows the closing of platforms, advisable in the case of automatic lines.

 

Metro de Barcelona: 9000 series trains
Interior of the 9000 series. Year 2009, L4.

 

MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS
CODING
MA: extreme motor cars with cab.
MB: intermediate motor cars without cab.
Ri: intermediate trailer cars without cab.
GENERAL
Line where it servesL2 / L4 / L9 / L10
Total units built (5 cars)58 (290 cars)
Years of reception2006 to 2019
Unit compositionMA1-MB1-Ri-MB2-MA2
Total power of the unit2,700 kW
Continuous nominal tractive effort3,760 Kg
Maximum speed80 Km/h
Continuous nominal speed58.5 Km/h
Maximum acceleration1.0 m/s2
Service deceleration1.2 m/s2
Emergency deceleration1.3 m/s2
ManufacturerCAF, Mitsubishi
WheelsMonoblock soundproofed
BrakesDisc, one per axle
 
MAIN DIMENSIONS AND WEIGHTS OF CARS
Total car length17,140 mm
Length between buffers86,170 mm
Distance between pivots11,720 mm
Wheelbase2,250 mm
Body width2,710 mm
Floor height1,150 mm
Vehicle height3,845 mm
Waist exterior width2,710 mm
Number of doors per side and car4, equidistant along the train
Weight of each car32 Tm
Total door width1,300 mm
Track width1,435 mm
 
TRACTION MOTORS
Traction equipmentVVVF formed by direct type IGBTs
Number of motors per car4, three-phase alternating current type 1TB 1918-0GA03
ManufacturerCAF
ModelOnix 1,500 VVVF by IGBTs 3,300
Total power2,700 kW
 
SEATS
Seated places per train unit (5 cars)108 + 4PMR
Total standing places (5 cars)1,005
Total places (5 cars)1,117
Area for bicycle locationYes
 
OTHER CHARACTERISTICS
Power supply(Vdc. catenary): 1,500
Cabin signalingATP and ATO
Air conditioningYes
Interior lightingFluorescent
Public address systemYes
Next stop light indicatorsYes
Traction and impact deviceScharfenberg
Video surveillanceYes
Television screensYes, 3 per car
Passenger information systemYes
Cabin (in cars with full cabin)Removable for conversion to driverless automatic driving

 

Photos of the 9000 series of the Barcelona Metro

 

Más información: