Metro de Barcelona: trenes serie 600
Metro de Barcelona: trenes serie 600

Metro de Barcelona: trenes serie 600

Inicio --> Metro de Barcelona: material móvil --> Serie 600


 

Idioma / Language >

 

Aquests trens eren molt semblants a la sèrie 400, sobretot el seu interior, i van ser adquirits per donar servei a la línia 2 entre Sagrera i Horta.

Com a curiositat, cal comentar que portaven un sistema de conducció automàtica (ATO) que va ser suprimit el 1970 en integrar-se l'aleshores línia 2 dins de l'actual línia 5. Després van ser donats a FGC, a la línia de Terrassa.

Aquesta sèrie, realment, va ser encarregada pel FMT, però va arribar quan la municipalització de les dues companyies ja s'havia realitzat.

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS
FabricantCasa Girona (MACOSA)
Unitats construïdes12
Any de recepció1959
Presa de corrent:Pantògraf
Pes del vehicle amb trucks i motors37 Tm
Equip elèctricBrown-Boveri
Potència del motor92 CV
Motors4 en cada tren, tipus SW-9213
Longitud entre testers17.290 mm
Amplada de la caixa2.849 mm
Alçada del vehicle3.755
Capacitat de viatgers186 en total

Fotografies dels trens de la sèrie 600 del Metro de Barcelona

 

Estos trenes eran muy parecidos a la serie 400, sobre todo su interior, y fueron adquiridos para dar servicio a la línea 2 entre Sagrera y Horta.

Como curiosidad, hace falta comentar que llevaban un sistema de conducción automática (ATO) que fue suprimido en 1970 al integrarse la entonces línea 2 dentro de la actual línea 5. Después fueron donados a FGC, a la línea de Terrassa.

Esta serie, realmente, fue encargada por el FMT, pero llegó cuando la municipalización de las dos compañías ya se había realizado.

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
FabricanteCasa Girona (MACOSA)
Unidades construidas12
Año de recepción1959
Toma de corriente:Pantógrafo
Peso del vehículo con trucks y motores37 Tm
Equipo eléctricoBrown-Boveri
Potencia del motor92 CV
Motores4 en cada tren, tipo SW-9213
Longitud entre testeros17.290 mm
Ancho de la caja2.849 mm
Altura del vehículo3.755
Capacidad de viajeros186 en total

Fotografías de los trenes de la serie 600 del Metro de Barcelona

 

These trains were very similar to the Series 400, especially their interiors, and were acquired to serve Line 2 between Sagrera and Horta.

Interestingly, it should be noted that they had an automatic driving system (ATO) that was removed in 1970 when the then Line 2 was integrated into the current Line 5. They were later donated to FGC, to the Terrassa line.

This series was actually ordered by FMT, but it arrived after the municipalization of the two companies had already taken place.

 

MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS
ManufacturerCasa Girona (MACOSA)
Units built12
Reception year1959
Power supply:Pantograph
Vehicle weight with trucks and motors37 T
Electrical equipmentBrown-Boveri
Motor power92 HP
Motors4 in each train, type SW-9213
Length between ends17,290 mm
Body width2,849 mm
Vehicle height3,755 mm
Passenger capacity186 in total

Photos of Barcelona's Metro series 600