Menú

 

Anterior

COTXES 601 a 628

Posterior

 

 

NÚMERO MATERIAL D'ORIGEN MOTORS EQUIPS CONTROL TIPUS
601 a 604

Reconstrucció dels cotxes 309 a 312

 General Electric  General Electric A
605 Reconstrucció de cotxes de la sèrie 400-500  English Electric  English Electric B
606

Reconstrucció de l'automotor 303

 General Electric General Electric A
607 a 615 Reconstrucció de cotxes de la sèrie 400-500  English Electric  English Electric B
616 a 622 Reconstrucció dels cotxes 301, 302 i 304 a 307  General Electric General Electric A
623 i 624 Reconstrucció de cotxes de la sèrie 400-500  English Electric  English Electric B
625 a 628 Reconstrucció de cotxes 10 a 27  General Electric  English Electric C

 

 

Ampliar foto

     Els cotxes d'aquesta sèrie, si bé exteriorment eren iguals, tenien diferents característiques tècniques ja que els seus components provenien de diversos orígens. Podem distingir-ne tres grups: els procedents de cotxes de la sèrie 300 (tipus A), els procedents de la sèrie 400-500 (tipus B) i els procedents dels cotxes 10 a 27 (tipus C). A vegades, també se'ls anomena pel fabricant dels seus motors, si bé cal tenir en compte que encara que els tipus A i C tenen motors del mateix fabricant, el motor és d'un model diferent.

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 119k - Autor: Marçal Guardiola - Data: Setembre de 2004
El restaurat cotxe número 620, exposat al carrer Rosselló de Barcelona en motiu del 25è aniversari de FGC.

Ampliar foto

     La decisió de construir nous trens per al servei urbà, la va prendre la FSB-FCC l'any 1950, i parteix de tres fets: l'envelliment que patien els trens de la sèrie 300, el bon resultat que estaven donant els automotors de la sèrie 400, i la inauguració del nou tram urbà entre Gràcia i l'Avinguda del Tibidabo. Així, utilitzant d'una banda les pautes que havia marcat l'enginyer Camillo Viale sobre la sèrie 400, i les peces dels antics automotors, va començar a construir-se el primer cotxe als tallers de Sarrià l'any 1951.

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 114k - Autor: Marçal Guardiola - Data: Setembre de 2004
Frontal del cotxe 620.

Ampliar foto

     El primer automotor, número 601, va començar a circular l'any 1952. El disseny era similar als cotxes de la sèrie 400 però amb modificacions per adaptar-lo al servei urbà tipus metro al que estava destinat: quatre portes per costat que permetien una entrada i sortida de viatgers més ràpida i un sol focus central al davant degut al fet de no tenir que circular per l'exterior. A més, es va eliminar la protecció lateral als baixos i les resistències de frenat es van col·locar sota el bastidor, en comptes de sobre el sostre.

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 71k - Procedència: Revista "Carril" - Data: Juny de 1951
La primera unitat de la sèrie, estacionada a les vies d'accés al taller de Sarrià.

Ampliar foto

     Per construir el 601, de l'antic automotor de la sèrie 300 original es van aprofitar tant els motors com els equips de control, construïts per l'empresa General Electric. En canvi, altres equips com els bogies o l'únic pantògraf de que disposava, eren nous i del tipus unificat del FSB. Els trens d'aquesta sèrie, reberen el nom popular de "Pericos".

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 75k - Procedència: Revista "Carril" - Data: Juny de 1967
Dos automotors de la sèrie 600 entren a l'estació de Provença.

Ampliar foto

     L'any 1953, acaba la transformació de tres cotxes més, del 602 al 604, d'idèntiques característiques que el primer 601. Fou amb aquestes unitats que, el 31 de desembre del mateix any, es va inaugurar el nou ramal de Gràcia a l'Av. del Tibidabo. L'any 1959 comença a circular una nova unitat de la sèrie, el 605, però aquesta vegada es va fer a partir d'equips sobrants dels automotors de la sèrie 400/500, construïts per English Electric. El 1960, entrava en servei l'automotor 606, procedent de la reconversió de l'automotor 303, desballestat poc abans arran d'un accident a l'estació de Gràcia.

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 71k - Procedència: Revista "Carril" - Data: Març de 1968
Fotografia oficial de l'automotor 621, a l'estació de Les Planes, pocs dies després de començar a circular.

Ampliar foto

     A mitjans dels anys 60, els automotors de la sèrie 400 van començar a ser reconstruïts amb motors més potents i nous equips elèctrics. Això va fer que es decidís aprofitar aquests equips antics però en bon estat, reformant-los per fer automotors per a servei urbà i cobrir així l'augment de demanda registrat. D'aquest fet va néixer el cotxe 607 l'any 1962, ampliant-se tot seguit amb 8 automotors més (608 a 615) fins al 1966. Entre 1967 i 1975 es construirien 13 automotors més: 7 procedien de la reconstrucció de cotxes sèrie 300 i 2 de la reconstrucció de cotxes 400-500.

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 87k - Procedència: Llibre "Automotores españoles" - Data: Agost de 1982
Unitat formada pels cotxes 604, 607 i 603 estacionada a les vies dels tallers de Sarrià.

Ampliar foto

      Els 4 últims cotxes, procediren de la reconstrucció dels primitius Brill de la sèrie 10 a 27, però incorporant els equips de control de cotxes de la sèrie 400-500. Així, al final existien tres subsèries diferents d'automotors d'aquesta sèrie: Els que tenien equips i motors "General Electric" (tipus A), els que els tenien "English Electric" (tipus B) i els 4 últims amb motors "General Electric" però equips de control "English Electric" (tipus C). Aquestes subsèries no eren compatibles entre elles. Van existir plans per continuar la sèrie i, de fet, l'automotor 629 es va començar a construir, i ja s'estava a punt de començar els automotors 630 i 631, quan els problemes econòmics que ofegaven la companyia van aconsellar paralitzar-ne la producció.

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 67k - Procedència: Revista "Carril" -  Data: 1952
Interior d'un dels quatre primers automotors de la sèrie, amb parets recobertes de fòrmica fosca.

Ampliar foto

          Aquests automotors, tenien 5 departaments de viatgers, amb 40 seients de tercera classe (de sky verd) al costat Pl. Catalunya i 16 seients de segona (més còmodes i de vellut verd) al costat Sarrià. Els cotxes comptaven amb 4 plataformes, amb una porta a cada costat per cadascuna d'elles. Les portes eren del model unificat d'una sola fulla i corredisses, desplaçant-se dins la paret lateral. Per aquesta raó només eren practicables les finestres laterals extremes i les centrals, essent fixes les 4 (per costat) restants. L'obertura i tancament de portes es podia fer des de les cabines de conducció o des dels polsadors situats en una de les plataformes dels extrems de cada cotxe.

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 69k - Autor: Marçal Guardiola - Data: Setembre de 2004
Interior del cotxe 620 vist des del departament de segona classe.

Ampliar foto

     Als 4 primers cotxes, les parets interior estaven recobertes de fòrmica fosca, mentre que a la resta les parets eren verdes. El sostre era de fòrmica blanca i el terra de linòleum. La il·luminació es feia mitjançant una filera central de fluorescents. No posseïen calefacció, i la única ventilació, a més de les poques finestres practicables, eren les reixetes de ventilació sobre les cabines de conducció. Els cotxes 601 a 604, portaven un indicador de destinació il·luminat al frontal amb dues posicions (Sarrià i Tibidabo), mentre que a la resta de cotxes es penjaven d'uns suports exteriors uns rètols de fusta, sistema que més endavant també s'aplicaria als 4 primers automotors.

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 71k - Autor: Marçal Guardiola - Data: Setembre de 2004
Interior del cotxe 620 vist des del departament de tercera classe.

Ampliar foto

     L'acoblament entre unitats només es podia fer entre automotors del mateix tipus ja que, si bé els equips eren tots molt semblants, no funcionaven exactament igual. Els equips eren també força semblants als dels automotors de servei interurbà sèrie 400 reformats, essent la principal diferència la substitució del fre reostàtic per un fre elèctric d'emergència. Els cotxes d'aquesta sèrie foren donats de baixa a partir de 1985, ja sota el control de FGC, degut l'arribada de les noves sèrie 111. Els últims automotors, números 606 i 620, foren retirats entre 1991 i 1992, restaurant-se el segon com a cotxe històric.

     Clica la imatge per ampliar-la. Tamany: 49k - Procedència: Revista "Carril"
Plànol acotat amb les tres vistes d'un automotor 600.

   

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS

PRINCIPAL Tipus A Tipus B Tipus C

Unitats construïdes

12 12 4

Anys de recepció

1952/1968 1959/1969 1970/1975

Tipus d'unitat

Automotor Automotor Automotor

Constructors principals

Tallers FSB, General Electric Tallers FSB, English Electric Tallers FSB, General Electric, English Electric

Massa de la unitat en buit

     

Velocitat màxima

     

Tensió d'alimentació

     

Sistema de frenat

     

Places assegudes

     

Serveis assignats

     

 

 MASSES

Tipus A Tipus B Tipus C

Massa en buit del motor amb cabina

     

Massa en buit del motor sense cabina

     

Massa en buit del remolc

     

Massa màxima per eix

     

Massa total en buit

     

Càrrega màxima total

     

 

 MASSES

Tipus A Tipus B Tipus C

Cabines de conducció

     

Senyalització a la cabina

     

Furgó d'equipatges

     

Calefacció

     

Aire condicionat

     

Enllumenat interior

     

Informació de pròxima parada

     

Música ambiental

     

Lavabos

     

Aparells de tracció intermitjos

     

Aparells de tracció extrems

     
 
   

 

 

BIBLIOGRAFIA UTILITZADA

Automotores Españoles (1906-1991). Javier Aranguren. Autoedició. 1992.

Revista Vía Libre. Números 50 (març 1998) i 52 (febrer 1999).

 

Top