Menú

 

 

En aquesta pàgina pots veure la majoria del material mòbil de la història de les companyies que avui dia engloba Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Per ampliar la informació d'una sèrie, clica sobre el seu número de sèrie.

   

Línia CATALUNYA (Pl. Catalunya / Sarrià-Sabadell-Terrassa)

 

Unitats autopropulsades ELÈCTRIQUES

FOTO

NUMERACIÓ

EMPRESA ORIGINÀRIA

RECEPCIÓ

RETIRADA

Cotxes 10 a 27 (Brill)

Ferrocarriles de Cataluña 1912/1922 1968
-- Cotxes 10, 15, 17, 22 i 23 (Reconstruïts) Ferrocarriles de Cataluña 1926/1929 1982

Sèrie 111

FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 1983/1987 Actualment en servei

Sèrie 112

FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 1995/2004 Actualment en servei

Sèrie 301 a 312

Ferrocarril de Sarriá a Barcelona / Ferrocarriles de Cataluña 1920/1921 1981
Sèrie 400 / 500 Originals Ferrocarriles de Cataluña

1923/1924

--
Sèrie 400 / 500 / 900 Reformades Ferrocarriles de Cataluña 1944/1951 --

Cotxes 601 a 628

Ferrocarril de Sarriá a Barcelona 1952/1975 1991
-- Cotxes 651 a 658 FCMB, Ferrocarril Metropolitano de Barcelona -- 1986
-- Sèrie 700 FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 1988 --
 

 

Top

 

Línia CATALANS (Pl. Espanya / Martorell-Igualada-Manresa)

 

Unitats autopropulsades ELÈCTRIQUES

FOTO

NUMERACIÓ

EMPRESA ORIGINÀRIA

RECEPCIÓ

RETIRADA

Sèrie 211 FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 1987/1988 Actualment en servei
Sèrie 213 FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

1997/1998

Actualment en servei
-- Sèrie 5000 (Naval) CGFC, Compañía General de Ferrocarriles Catalanes 1960 1989
Sèrie 5000 (Naval) Reformada FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 1984/1990 2001
Sèrie 8000 Appenzeller Bahnen (Suïssa) 1995 --
 

Unitats autopropulsades DIÈSEL

FOTO

NUMERACIÓ

EMPRESA ORIGINÀRIA

RECEPCIÓ

RETIRADA

-- Sèrie 3000 (MAN) CGFC, Compañía General de Ferrocarriles Catalanes -- --
Sèrie 3000 (MAN) Reformada FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 1986/1989 1999 (parcial)
 

 

Pàgina inicial