Sabadell-Estació  (FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
Línia del Vallès


Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

Ampliar foto

5 - 12 - 2004

 

Fitxa tècnica / Ficha técnica (2004)

Any d'inauguració
Año de inauguración
1922 (profundament remodelada, actualment no es conserva res de l'estació original)
1922 (profundamente remodelada, actualmente no se conserva nada de la estación original)
Explotador inicial Ferrocarriles de Cataluña, S.A.
Explotador actual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Municipi / Municipio Sabadell
Tipus d'estació / Tipo de estación En superfície
Xarxa / Red FGC - Vallès
Ample de via / Ancho de vía 1.435 mm
Núm. de vies / Nº de vías 4
Núm. d'andanes / Nº de andenes 2
Núm accessos / Nº de accesos 3
Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos 1
Línies amb parada / Líneas con parada Interurbanes / Interurbanas: S2
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) --
Enllaços directes / Enlaces directos No
Enllaços propers / Enlaces cercanos No

 

Pàgina inicial