Pl. Catalunya (Barcelona) (FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
16 de maig de 2004


Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto
Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto

 

Fitxa tècnica / Ficha técnica (Agost 2004)

Any d'inauguració
Año de inauguración
1929 (El traçat soterrat actual substituí l'original en superfície, de 1863)
1929 (El trazado subterráneo actual sustituyó al original en superficie, de 1863)
Explotador inicial Compañía del ferrocarril de Barcelona a Sarriá
Explotador actual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Municipi / Municipio Barcelona
Tipus d'estació / Tipo de estación Soterrada, terminal / Subterránea, terminal
Xarxa / Red FGC - Vallès
Ample de via / Ancho de vía 1.435 mm
Núm. de vies / Nº de vías 5, més 2 vies d'apartador
5, más 2 vías de apartador
Núm. d'andanes / Nº de andenes 7
Núm accessos / Nº de accesos 4 des de l'exterior més 1 d'enllaç amb TMB
4 desde el exterior más 1 de enlace con TMB
Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos 2
Línies amb parada / Líneas con parada Urbanes / Urbanas: L6, L7
Interurbanes / Interurbanas: S1, S2, S5, S55
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.)  
Enllaços directes / Enlaces directos Pl. Catalunya - RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles)
Pl. Catalunya - TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)
Enllaços propers / Enlaces cercanos Pl. Universitat - TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)

 

Pàgina inicial