Santa Coloma de Cervelló (FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
13 d'agost de 2004


Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto
Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto
Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto
Ampliar foto    

 

Fitxa tècnica / Ficha técnica (Agost 2004)

Any d'inauguració
Año de inauguración
2000 (L'anterior, de 1912, estava en el traçat antic clausurat amb la construcció de la variant)
2000 (La anterior, de 1912, estaba en el trazado antiguo clausurado con la construcción de la variante)
Explotador inicial Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Explotador actual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Municipi / Municipio Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)
Tipus d'estació / Tipo de estación En superfície. Vestíbul superior lateral.
En superficie. Vestíbulo superior lateral
Xarxa / Red FGC - Llobregat
Ample de via / Ancho de vía 1.000 mm
Núm. de vies / Nº de vías 2
Núm. d'andanes / Nº de andenes 2
Núm accessos / Nº de accesos 1
Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos 1
Línies amb parada / Líneas con parada S33, S4, S7, S8
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) 80 per sentit / por sentido
Enllaços directes / Enlaces directos No
Enllaços propers / Enlaces cercanos No

 

Pàgina inicial