Plaça Espanya  (FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
10 d'agost de 2004


Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto
Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto
Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto

 

Fitxa tècnica / Ficha técnica (Agost 2004)

Any d'inauguració / Año de inauguración Nau 1: 1926  /  Nau 2: 1997
 Nave 1: 1926  /  Nave 2: 1997
Explotador inicial Compañía General de los Ferrocarriles Catalanes, S.A. (CGFC)
Explotador actual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Municipi / Municipio Barcelona
Tipus d'estació / Tipo de estación Soterrada, terminal / Subterránea, terminal
Xarxa / Red FGC - Llobregat
Ample de via / Ancho de vía 1.000 mm
Núm. de vies
Nº de vías
4 en dues naus de dues vies, més 2 de cotxeres.
4 en dos naves de dos vías, más 2 de cocheras.
Núm. d'andanes
Nº de andenes
Dues laterals a la nau 1 i una central a la nau 2
Dos laterales en la nave 1 y uno central en la nave 2
Núm accessos
Nº de accesos
1 des de l'exterior i 2 des de l'estació de TMB
1 desde el exterior y 2 desde la estación de TMB
Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos 1
Línies amb parada / Líneas con parada Urbanes / Urbanas: L8
Interurbanes / Interurbanas: S33, S4, S7, S8, R5, R6
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) 219
Enllaços directes / Enlaces directos Espanya - TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)
Enllaços propers / Enlaces cercanos No

 

Pàgina inicial