Molí Nou  (FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
10 de juny de 2004


Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto
Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto
Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto

 

Fitxa tècnica / Ficha técnica (Agost 2004)

Any d'inauguració /
Año de inauguración
2000 (L'anterior, de 1912, estava en el traçat antic clausurat amb la construcció de la variant)
2000 (La anterior, de 1912, estaba en el trazado antiguo clausurado con la construcción de la variante)
Explotador inicial Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Explotador actual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Municipi / Municipio Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tipus d'estació / Tipo de estación En superfície.
Xarxa / Red FGC - Llobregat
Ample de via / Ancho de vía 1.000 mm
Núm. de vies / Nº de vías 2, més 1 d'apartador al costat nord
2, más 1 de apartador en el lado Norte
Núm. d'andanes / Nº de andenes 1
Núm accessos / Nº de accesos 1
Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos 1
Línies amb parada / Líneas con parada Urbanes / Urbanas: L8 (final)
Interurbanes / Interurbanas: S33, S4, S7, S8, R5, R6
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) 146 per sentit / por sentido
Enllaços directes / Enlaces directos No
Enllaços propers / Enlaces cercanos No

 

Pàgina inicial