Manresa-Baixador  (FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
Línia del Llobregat


Ampliar foto

07 - 02 - 2005

Ampliar foto

07 - 02 - 2005

Ampliar foto

07 - 02 - 2005

Ampliar foto

07 - 02 - 2005

 

Fitxa tècnica / Ficha técnica (2004)

Any d'inauguració
Año de inauguración
1969 (substitueix l'antiga, de 1891, situada a 300 metres de l'actual)
1969 (sustituye a la antigua, de 1891, situada a 300 metros de la actual)
Explotador inicial Compañía General de Ferrocarriles Catalanes (C.G.F.C.)
Explotador actual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Municipi / Municipio Manresa
Tipus d'estació / Tipo de estación Elevada
Xarxa / Red FGC - Llobregat
Ample de via / Ancho de vía 1.000 mm
Núm. de vies / Nº de vías 2
Núm. d'andanes / Nº de andenes 2
Accessos / Accesos 1
Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos 1
Línies amb parada / Líneas con parada Interurbanes / Interurbanas: R5
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) --
Enllaços directes / Enlaces directos No
Enllaços propers / Enlaces cercanos No

 

Pàgina inicial