Manresa-Alta  (FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
Línia del Llobregat


Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

Ampliar foto

26 - 09 - 2004

 

Fitxa tècnica / Ficha técnica (2004)

Any d'inauguració
Año de inauguración
1885 (profundament remodelada els anys 1990)
1885 (profundamente remodelada en los años 1990)
Explotador inicial Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga (TFEMB)
Explotador actual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Municipi / Municipio Manresa
Tipus d'estació / Tipo de estación En superfície
Xarxa / Red FGC - Llobregat
Ample de via / Ancho de vía 1.000 mm
Núm. de vies
Nº de vías
11 (5 per viatgers, més 6 al triangle d'enllaç amb les línies de Sallent i Súria i estacionament de mercaderies)
11 (5 para viajeros, más 6 en el triángulo de enlace con las líneas de Sallent y Súria y estacionamiento de mercancías)
Núm. d'andanes / Nº de andenes 3
Accés / Acceso 1, sense barreres / 1, sin barreras
Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos 1
Línies amb parada / Líneas con parada Interurbanes / Interurbanas: R5
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) --
Enllaços directes / Enlaces directos No
Enllaços propers / Enlaces cercanos No

 

Pàgina inicial