Can Parellada  (FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
Línia del Llobregat


Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

Ampliar foto

14 - 11 - 2004

 

Fitxa tècnica / Ficha técnica (2004)

Any d'inauguració / Año de inauguración Entre 1970 i 1975
Explotador inicial Compañía General de Ferrocarriles Catalanes (C.G.F.C.)
Explotador actual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Municipi / Municipio Masquefa
Tipus d'estació / Tipo de estación En superfície
Xarxa / Red FGC - Llobregat
Ample de via / Ancho de vía 1.000 mm
Núm. de vies / Nº de vías 1
Núm. d'andanes / Nº de andenes 1
Accés / Acceso 2, sense barreres / 2, sin barreras
Núm vestíbuls
Nº de vestíbulos
Cap. Només disposa d'una marquesina
Ninguno. Sólo dispone de una marquesina
Línies amb parada / Líneas con parada Interurbanes / Interurbanas: R6
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) --
Enllaços directes / Enlaces directos No
Enllaços propers / Enlaces cercanos No

 

Pàgina inicial