Almeda  (FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
10 d'agost de 2004


Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto
Ampliar foto Ampliar foto Ampliar foto

 

Fitxa tècnica / Ficha técnica (Agost 2004)

Any d'inauguració
Año de inauguración
1985 (substitueix l'antiga en superfície, de 1912)
1985 (sustituye a la antigua en superficie, de 1912)
Explotador inicial Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Explotador actual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Municipi / Municipio Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tipus d'estació / Tipo de estación Soterrada / Subterránea
Xarxa / Red FGC - Llobregat
Ample de via / Ancho de vía 1.000 mm
Núm. de vies / Nº de vías 2
Núm. d'andanes / Nº de andenes 2
Núm accessos / Nº de accesos 1
Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos 1
Línies amb parada / Líneas con parada Urbanes / Urbanas: L8
Interurbanes / Interurbanas: S33, S4, S7, S8
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) 219 per sentit / por sentido
Enllaços directes / Enlaces directos No
Enllaços propers / Enlaces cercanos No

 

Pàgina inicial