EUSKADI, NAVARRA, LA RIOJA i ARAGÓ

 

 

NOM DE L'ASSOCIACIÓ

Adreça

C.P.

Població

  
Associació d'Amics del Ferrocarril de Bilbao

Ap.Correus 94

48080

Bilbao

Associació Navarra d'Amics del Ferrocarril

Bárdenas Reales 3,5è

31006

Pamplona

Associació d'Amics del Ferrocarril de Guipúzcoa

Ap.Correus 813

20080

Sant Sebastià

Associació Saragossana d'Amics del Ferrocarril

Ap.Correus 531

50080

Saragossa

Associació bilbilitana d'Amics del Ferrocarril

Ap.Correus 130

50300

Calatayud